یافتن محصولات و سرویس ها

Mysidia Shared Hosting | مشاهده کارت خرید
Disk Space
Bandwidth
FTP Accounts
Email Accounts
MySQL Databases
Sub Domains
Addon Domains
Support
Response-time
Up-time
Mysidia Free
رایگان!
2GB
Unlimited
5
5
5
2
2
Forum Only
Not Guaranteed
95% GuaranteedMysidia Basic
رایگان!
5GB
Unlimited
10
10
10
4
4
Forum & Support Ticket
Not Guaranteed
97% GuaranteedMysidia Advanced
$5.99 USD ماهانه
10GB
Unlimited
20
20
20
10
10
Forum & Support Ticket
Guaranteed
98% GuaranteedMysidia Premium
$9.99 USD ماهانه
20GB
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
20
20
Forum & Support Ticket
Fast Guaranteed
99% GuaranteedPowered by WHMCompleteSolution